top of page

דימונה היא עיר הנסתרת מהעין. שוכנת בלב הפריפריה בנגב ומוקפת מדבר, אזור הסובל עשרות שנים מהזנחה תקציבית ממשלתית והשקעה פחותה בפיתוח, בהשוואה למרכז. נוסף על כך, חלק משטחיה מופקעים לטובת פעילות הקמ"ג (על פי מקורות זרים) וחסויים מעיני הציבור ובשל האופי הפעילות והערפול סביבה, והשלכותיה על בריאות הציבור והאזור בכלל, תרמו לתדמית השלילית של דימונה בפרט ושל האזור סביבה בכלל.

WHAT

Urban

WHERE

Dimona

WHEN

Urban

Dimona

דימונה היא עיר הנסתרת מהעין. שוכנת בלב הפריפריה בנגב ומוקפת מדבר, אזור הסובל עשרות שנים מהזנחה תקציבית ממשלתית והשקעה פחותה בפיתוח, בהשוואה למרכז. נוסף על כך, חלק משטחיה מופקעים לטובת פעילות הקמ"ג (על פי מקורות זרים) וחסויים מעיני הציבור ובשל האופי הפעילות והערפול סביבה, והשלכותיה על בריאות הציבור והאזור בכלל, תרמו לתדמית השלילית של דימונה בפרט ושל האזור סביבה בכלל.

בשנים האחרונות, גבר הצורך וההבנה לחשיבות בפיתוח הנגב, אך למרות תוכניות ממשלתיות שונות בלמשוך חברות ולפתח תעשיה ומקומות תעסוקה בעיר, וכן מחירי הדיור ה"מפתים", כל אלו לא מושכים אוכלוסיות צעירות ומשכילות למקום.

בפרויקט "עיר מדבר" בחרתי בדימונה וחקרתי ההיסטוריה שלה והשינויים שעברה (או מוטב שהייתה עוברת...) במרוצת השנים. לקחתי את המפעל "כיתן" שהיווה שנים רבות עורק תעסוקה וחיים ראשי והאזור סביבו, שהינו בעל מורשת והיסטוריה עירונית רבה, והתחלתי לפתח ולתת לו משמעות עכשווית וחדשה. הוספתי לעיר את האייקון שינוי תדמית אותו היא הייתה צריכה, בהחייאת הריאות הירוקות בעיר, המוקפת מדבר צחיח ובשילוב ביניהם, בפיתוח מתחם מודרני העונה על צרכי האוכלוסייה הצעירה והמשכילה, ובכך, נתתי לכל סביבת ה"עיר-מדבר" משמעות.

July 2020

bottom of page